Poznajemy środowisko- pierwsze kroki

informatyka logo
Strona główna  Strona szkoły  Plan lekcji  Bieżące zastępstwa  Biblioteka 

III LO Tarnów
eDziennik III LO Tarnów
MS Visual Studio C++ 2008

Poznajemy środowisko
MS Visual Studio C++ 2008 Express


Kliknij na linku aby rozpocząć lekcję
Lp.OpisLink
1. Pierwsza aplikacja i klawisz Zamknij- bardzo ważna lekcja, tu są podane podstawy kompilacji projektu z fazy twórczej do pliku wykonywalnego. Otwórz lekcję
2. Przesyłanie informacji z aplikacji na ekran. Okno dialogowe- w tej lekcji zajmiemy się dwoma sposobami wysłania informacji zwrotnej do użytkownika naszej aplikacji Otwórz lekcję
3. Podstawowe typy zmiennych. Rozmiar zmiennej. Funkcja konwersji (temat powiązany z tematem 5)- w tej lekcji omówimy podstawowe typy zmiennych, ich rozmiar oraz funkcje konwersji Otwórz lekcję
4. Przesyłanie informacji do aplikacji - lekcja omawia sposób przesyłania informacji z klawiatury do aplikacji Otwórz lekcję
5. Konwersja danych. Funkcje konwersji- lekcja omawia funkcje związane z odczytaniem wartości liczbowych podanych z klawiatury do programu Otwórz lekcję
6. Operatory arytmetyczne, logiczne i relacyjne- lekcja omawia podstawowe operatory działań matematycznych oraz operatory logiczne i relacyjne z użyciem funkcji logicznej if Otwórz lekcję
7. Konwersja: ilość miejsc po przecinku. Łańcuch formatujący- lekcja omawia sposób formatowania liczby na łańcuch znaków z uwzględnieniem waluty, ilości miejsc po przecinku itp. Otwórz lekcję
8. Zmienna lokalna i globalna. Zakres zmiennych- lekcja omawia sposób deklaracji zmiennych globalnych i lokalnych na przykładzie aplikacji symulującej jedno z działań kalkulatora prostego. Otwórz lekcję
9. Przechwytywanie zdarzeń klawiatury. Kody klawiszy edycyjnych i funkcyjnych - lekcja omawia sposób odczytania podstawowych komunikatów zdarzeń dotyczących klawiatury (wciśnięcie klawisza edycyjnego, wciśnięcie i zwolnienie klawisza funkcyjnego). Otwórz lekcję
10. Przechwytywanie zdarzeń myszy - lekcja omawia sposób odczytania podstawowych komunikatów zdarzeń myszki (wciśnięcie i zwolnienie klawisza, współrzędne kursora). Otwórz lekcję
11. Instrukcja wyboru: switch()- lekcja omawia instrukcję wyboru wielowariantowego Otwórz lekcję
12. Instrukcje iteracji. Pętla for, while, do...while- lekcja omawia instrukcje powtórzeń oraz budowę każdej z wymienionych pętli Otwórz lekcję
13. Pojęcie funkcji- lekcja omawia podstawowe informacje o deklaracji, budowie i wywołaniu funkcji w kodzie programu Otwórz lekcję
14. Rekurencja. Funkcja rekurencyjna- lekcja omawia podstawowe informacje o deklaracji, budowie i wywołaniu rekurencji na przykładzie silni i obliczaniu największego wspólnego dzielnika (NWD) Otwórz lekcję
15. Model tablicy jednowymiarowej. Łańcuch znaków- lekcja omawia zasadę indeksowania elementów w tablicy jednowymiarowej na przykładzie typu String Otwórz lekcję
16. Typ tablicowy. Tablica jednowymiarowa- lekcja omawia zasady pracy z tablicą jednowymiarową na przykładzie typu int, char oraz generowanie losowych wartość zapisywanych w tablicach Otwórz lekcję
17. Typ tablicowy. Tablica wielowymiarowa- lekcja omawia zasady pracy z tablicami wielowymiarowymi na przykładzie typu int, char Otwórz lekcję
18. Typ tablicowy. Tablica dynamiczna klasy array- lekcja omawia zasady pracy z tablicami dynamicznymi jedno- i wielowymiarowymi Otwórz lekcję
19. Odczyt pliku tekstowego- lekcja omawia zasady odczytu danych zapisanych w pliku tekstowym Otwórz lekcję
20. Zapis danych do pliku tekstowego- lekcja omawia zasady zapisu danych w pliku tekstowym Otwórz lekcję
21. Struktura danych- omówienie składni, deklaracji, zapisu i odczytu danych przechowywanych w strukturze Otwórz lekcję
22. Tablica dynamiczna oparta na strukturze- omówienie składni, deklaracji, zapisu i odczytu danych przechowywanych w tablicy dynamicznej utworzonej na strukturze danych Otwórz lekcję
23. Zmienna wskaźnikowa na przykładzie listy jednokierunkowej (liniowej)- temat omawia wykorzystanie zmiennej typu wskaźnikowego na przykładzie przechowywania danych w liście jednokierunkowej Otwórz lekcję
24. Zmienna wskaźnikowa na przykładzie listy dwukierunkowej- temat omawia wykorzystanie zmiennej typu wskaźnikowego do organizacji listy dwukierunkowej z możliwością jej edycji Otwórz lekcjęstrona główna
Delphi
symulacje fizyczne Delphi
Saper w Delphi7
VS C++ 2008 Express
Wstęp do środowiska VS C++ 2008
Kólko i krzyżyk gra w visual studio c++
Delphi, VS C++
Wstęp do algorytmów

Tworzenie witryn www aplikacja google
Walki robotów
diversity motorola solutions polska walki robotów

III LO Tarnów
2012-2014©Adam Lasko Zbylitowska Góra